Metodika Lidé v pohybu k tématu uprchlictví a migrace

Vybrané citace z Metodiky určené pro vedoucí oddílů skautů a pedagogy. Autorem je NNO NaZemi + skautští vedoucí (asi 50) dle informace zde:
https://www.skaut.cz/novinky/aktuálně/nová-publikace-věnující-se-uprchlictví-migraci-připravuje-skautské-vedoucí-i-pedago

metodicka_prirucka_lide_v_pohybu_vyber_citace