ObcaneCR.cz je dobrovolná občanská iniciativa, otevřená pro všechny občany, kteří si uvědomují vážnost stavu nejen v ČR, ale také na evropském kontinentu. Volby 2017 mohou být zásadní. Nejedná se politický subjekt do voleb 2017.
1
Portál ObčanéČR chce být doplňkem alternativních zdrojů informací
Alternativní zdroje plní svoji úlohu – informovat o aktuálním světovém či domácím dění. Přinášet denně nové informace. Koncepce a myšlenka vzniku portálu ObčanéČR je postavena na seskupování, třídění a spojování takových informací v ucelenější a provázanější celky.
Portál ObčanéČR by proto neměl být vnímán jako konkurent nýbrž jako doplněk čtenářům. Prostor, kde lze na jednom místě získat přehled o proběhlých událostech zasazených do rámce souvislostí.
2
Portál ObčanéČR informace třídí
Není mi známa existence webu tohoto druhu. Existují desítky alternativních zdrojů a stovky blogů na občanské nebo politické téma. Denně nové informace, jejichž důležitost se někdy ukáže teprve v budoucím čase. Kdo má čas to sledovat?
Portál ObčanéČR informace roztřídil.
3
Portál ObčanéČR informace seskupuje
Parlamentní volební období jsou standardně 4roky. Za tu dobu – kdo si pamatuje, co se kdy, kde stalo? Co kde politik prohlásil?
Portál ObčanéČR informace seskupil.
4
Portál ObčanéČR sestavil dílčí informace v tématické větší celky
Žijeme v informační době. Každý den přichází nové informace z různých oblastí života společnosti, z domova i ze zahraničí. Mnohdy se jedná o informace jevící se jako samostatné avšak zasazené k dalším obdobným se často začne ukazovat propojenost mezi tím, k čemu dochází. Vše je nějak propojeno s něčím dalším.
Portál ObčanéČR tyto informace seskupuje a třídí dle oblastí svého vlivu na společnost. Tím chce pomoci čtenáři k snazšímu a rychlejšímu pochopení toho, co se děje (událo) a navazujících souvislostí.
5
Portál ObčanéČR sleduje úkony vlády, hlasování poslanců
Nastává doba, kdy nás budou politici přesvědčovat svými připravenými proslovy, podbízet se koblihou, růží, balonky pro děti. Přijdou letáky do schránek, sliby v médiích, předvolební hra pro občany „hodný“ a „zlý“. Připomenu jedno rčení:
„Nikdo Vám nedá víc, než Vám mohu slíbit“
Obvyklé: daňové zvýhodnění rodin s dětmi, vyšší mzdy, zvýšíme penze aj. Zvlášť komicky to zní od stran z vládní koalice, která disponovala většinou ve sněmovně a toto vše mohla prosadit…
Nezapomeňme, že sliby jsou jen sliby, které nelze právně vymáhat. Lži tu bylo už víc než dost. Stačí si vzpomenout – církevní restituce a rétorika ČSSD před volbami 2013. Nebo předchozí Nečasova vláda, kdy „pravicové strany“ jako ODS, TOP09, slibovaly snížení daní. Realitou bylo snížení sazeb DPH z 15% na 21%… a tak bychom se dostali až třeba na „Velkou koalici“ a rok 1998 (ČSSD+ODS).
Portál ObčanéČR nezajímájí nastávající předvolební sliby, ale jednání členů vlády, poslanců právě do doby začátku spuštění předvolební hry, tj. 03/2017.
6
Portál ObčanéČR se opírá o oficielní dokumenty či hlasování ze sněmovny
Trolling, bagatelizace, popírání toho či onoho výroku – je nejčastější způsob vedení „boje“ s alternativou. Proto se Dokumenty opírají o oficielní zdroje:

 • Usnesení vlády, zápis z jednání vlády
 • Hlasování ve sněmovně
 • Zápis z jednání sněmovny (stenozáznamy)
 • Příslušná znění zákonů, citace paragrafů k tématu
 • Materiály z ministerstev ČR
 • Informace z výročních zpráv
 • Rozhovory s konkrétními politiky (nejčastěji Česká televize, Český rozhlas)
 • Twitterové zprávy politiků k významným událostem, audio nahrávky výroků apod.
 • Jiné oficielní dokumenty, např. volební programy politických stran a hnutí
 • Dokumenty z OSN, Evropského parlamentu
 • Zasedání Evropské Rady, Rady EU
 • Lisabonská smlouva
 • … a další.

Tím odpadá možnost rozporovat uvedená fakta. Pokud by tak někdo chtěl činit, nechť předloží podložené relevantní důkazy. Doprovodným efektem je následně skutečnost, že u některých exponovaných politiků se začne ukazovat buď ztráta konzistentních postojů (např. Babiš a migrace) anebo vyjdou najevo rozpory mezi prohlášeními pro média (ČT, ČRo, tisk) a následnými kroky ve sněmovně/ve vládě (Sobotka, Babiš, ODS, TOP09, stručnější než výčet bude uvést – skoro většina).
Portál ObčanéČR přináší občanům v Dokumentech vždy uvedný zdroj, tak aby si občan sám mohl případně uvedenou informaci ověřit v příslušném materiálu aniž by potřeboval posvěcení Chovancova CTHH nebo jistých serverů zaměřených na ověřování „pravdy“.

7
Portál ObčanéČR považuje REFERENDUM za základní právo občanů ČR
(stav k 03/2017) REFERENDUM: Dle programu vlády jde o prioritu. Aktuálně (03/2017) návrh leží od 07/2015 ve sněmovně ve fázi „Přerušení 1.čtení 11.3.2016“. Teoreticky může být ještě přijat, otázka další je v jakém znění. Možná si kladete otázku, jak to, že od roku 1993 nebyl až dosud zákon o všeobecném referendu přijat? Což je velmi správná otázka a zejména Dokument Česká politická scéna, část „Boj o referendum“ na ni přináší odpověď. Pochopení její podstaty co nejširším počtem občanů může být výrazným krokem k posunu i na politické scéně ze současného lidského marastu tzv. politiků.
 Opravdu doporučuji k přečtení.  

Pak by mělo být zřejmé:

 • 1) Proč tato právní norma nebyla dosud přijata (návrhy se počítají už na desítky).
 • 2) Jak to ve skutečnosti je s onou demokracií u ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP09, ODS, STAN, REALISTÉ!
 • 3) Oprávněná obava – pokud budeme (ne)/volit jako dosud, referenda se nedočkáme. Leda podobné verze z ruky páně J.Dienstbiera (ČSSD)
Volby 2017 by měly být i bojem o referendum jako ochrany pro občany ČR, co by záchranná brzda. To pro případ, že se politici „zblázní“ nebo „zaprodají“ jiným než národním zájmům. Žádná záruka toho, že se tak nemůže stát NEEXISTUJE. Případ Merkelové budiž výstrahou! Jako občané ČR máme právo se vyjádřit 1x za 4roky a pak tak akorát přihlížet. Přitom ke změně západních zemí stačily 2roky. Neexistence referenda se může ukázat být fatální do budoucí značně nejisté doby.
Portál ObčanéČR považuje mít uzákoněné referendum jako důležitou pojistku pro další osud České republiky. Nejen v souvislosti s probíhající migrací, ale také přeměnou Evropské unie do nové podoby. Podrobněji k tomu Dokumenty Důležitost voleb 2017 a Das neue Europe.
.

8
Portál ObčanéČR a jeho cíle
 První cíl: 
Předně ušetřit občanům ČR čas, který zabralo shromáždění příslušných podkladových informací ke vzniku Dokumentů. Toto může udělat někdo pro ostatní. Přečtení za občana už nikdo jiný obstarat nemůže. Bez informovanosti většiny občanů, kteří přijdou k volbám to nepůjde.
 Druhý cíl: 
Přinést ucelený pohled na stav a provázanost zdánlivě oddělených probíhajících procesů v různých oblastech společnosti. Markantní je to např. na ose: školství – výuka/výchova – Globální rozvojové vzdělávání – globalismus – migrace (přeformátování postojů/hodnot mladé generace dětí, budoucích voličů). Děje se již nyní. Pokud jste se zaobírali otázkou, co se to děje se švédskou nebo německou společností, Dokument Islamizace školství (části Globální rozvojové vzdělávání a Genderová ideologie by měla přinést podstatné informace k pochopení tohoto stavu). Česká společnost (generace dětí a mládeže) kráčí tím samým směrem, vedena neziskovým sektorem, placeným mnohdy až z 90% ze zahraničních zdrojů. Máte-li pochybnosti – což je správné – přečtěte si Dokument, projděte si odkazované materiály, přemýšlejte v souvislostech a doporučuji pozornosti i knihu zmíněnou v Dokumentu.
 Třetí cíl: 
Poskytnout nástroj pro všechny občany, kteří nechtějí jen čekat do voleb 2017 doufajíc, že volby dopadnou lépe než minule. Na rovinu píši – se stávajícím přístupem – dopadnou obdobně, ne-li hůř.
Odůvodnění:

 • Ve volbách rozhodne většina voličů. Alternativu stále čte však menšinová část společnosti.
 • Aktivity NE-vedoucí k šíření informací do segmentu občanů odkázaných na hlavní (pro-systémová) média mnoho nepomohou. Čtenáři alternativy jsou v drtivé většině rozhodnuti k volbám jít. Vynakládat čas a úsílí tímto směrem je tedy v době krátce do voleb spíše nošením dříví do lesa. (Kromě Dokumentu Volby ).
 • Informace alternativy se do hlavních médií nedostanou. Jedinými, kdo je může šířit, jsou sami občané z řad alternativy.
 • Setrvání v postoji: „čtu alternativu, vím koho volit na podzim“ společnost o mnoho neposouvá, neboť každý občan má jeden hlas a to bez rozdílu toho, do jaké míry je informovaný. Hlas jednoho sebelépe informovaného občana bude ve volbách anulován divákem TV… Bez aktivního přístupu a širokého zapojení občanů z řad alternativy, se trend nezmění. Faktorů, které hrozí ČR je celá řada (nikoliv, jak se možná někdo domnívá, migrace), podrobně se tomu věnuje Dokument Důležitost voleb 2017
 • A proč existuje oprávněná obava, že mohou volby dopadnou ještě hůř než předchozí? Podle stávající situace, chce kandidovat celá řada nových subjektů s pro-národními myšlenkami. Hrozí roztříštění hlasů alternativy do subjektů, které nepřekročí hranici 5% ( §49 zák. 247/1995Sb.)
 •  Hlasy pro hlavní systémové strany obvykle nepropadnou (ANO, ČSSD, ODS, TOP09). Dosažení 10% ve volbách 2017 koalicí KDU-ČSL+STAN je diskutabilní. 
 •  Hlasy alternativy naopak obvykle propadávají. Přitom hlas, který propadne u voleb ničemu nepomůže. 
Historie není hříčka nahodilých událostí. U událostí, které se nám takto jeví, jsme pouze dosud nepochopili podstatu a neodhalili skutečnou příčinu.
portál ObčanéČR
Co zde nenajdete:
Aktuální zprávy nebo diskusi. Od toho jsou desítky jiných webů.